Проведення бінарного заняття з дисципліни «Геодезія» для здобувачів спеціальності: 193 Геодезія та землеустрій освітньо-професійна програма Землевпорядкування

07 лютого 2024 р. викладачем циклової комісії туризму, геодезії та землеустрою, викладачем-методистом Людмилою НЕЗГОДОЮ та головою експертної Ради ГІС асоціації України, к. т. н. Петром КРЕЛЬШТЕЙНОМ для здобувачів 2 курсу спеціальності 193 Геодезія та землеустрій  (освітньо-професійна програма Землевпорядкування)  було проведено бінарне заняття з навчальної дисципліни «Геодезія»  за темою «Тахеометричне знімання. Прилади для тахеометричного знімання»

        Здобувачі ознайомились з сутністю та застосуванням тахеометричного знімання, також з сучасним обладнанням, що застосовується для тахеометрії.

        Петро КРЕЛЬШТЕЙН розповів і продемонстрував презентацію сучасних електронних тахеометрів. Акцентував увагу на будову  і технічну характеристику електронного тахеометра « NIKON 332».

        Також ознайомив із сферами застосування сучасних електронних тахеометрів, розповів про виконання геодезичних робіт в землеустрої.

        Наприкінці заняття спеціалісти відповіли на багаточисленні запитання здобувачів освіти.