Чергова атестація педагогічних працівників

26 та 28 лютого 2024р. у ВСП "Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування НАУ" відбулась чергова атестація педагогічних працівників.
У 23-24 н.р. атестації у коледжі підлягали 53 педагогічних працівника, зокрема 20 з яких на присвоєння чергової категорії та педагогічного звання, 26 - на підтвердження раніше присвоєної категорії, педагогічного звання та 6 - на відповідність займаній посаді.
Атестаційною комісією на чолі з головою комісії, в.о. директора коледжу Юрієм ШМЕЛЬОВИМ згідно чинного законодавства опрацьовано пакети документів, які необхідно було надати педагічним працівникам на атестацію, відвідано відкриті заняття, вивчено професійність кожного працівника.
Атестація пройшла в умовах демократичності, відкритості, гласності, та дала змогу визначити рівень знань, умінь, творчості педагогів, об'єктивно оцінити їх діяльність, а також сприяла удосконаленню професійної майстерності.