Бінарне заняття з дисципліни «Землевпорядне проєктування»

14 березня 2024 року викладач циклової комісії туризму, геодезії та землеустрою Олена ПАНЧУК та ФОП сертифікований інженер - землевпорядник Віталій ХОЛЯВКО для здобувачів 4 курсу спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (освітньо-професійна програма Землевпорядкування) провели бінарне заняття з навчальної дисципліни «Землевпорядне проєктування» на тему «Виготовлення та погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок».

Здобувачі ознайомились з комплексом заходів щодо формування земельної ділянки, закріплення її кордонів, передачі у володіння чи користування; розглянули процедуру присвоєння земельній ділянці кадастрового номера та реєстрації її у ДЗК; дізналися про новини в законодавстві та про особливості землевпорядної роботи в умовах введеного в Україні воєнного стану.

Студенти групи ЗВ-43 мали можливість поспілкуватись з фахівцем, отримати поради та рекомендації щодо затвердження документів землеустрою та реєстрації права власності на земельну ділянку в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Використання таких бінарних занять приносить користь не лише студентам, а й викладачу. Спілкуючись із колегами, викладач відкриває нові факти в роботі, висвітлює інший бік поставлених завдань та пізнає разом із здобувачами освітнього процесу нові сучасні засоби та інноваційні технології в виробництві.