Проведення бінарного заняття з навчальної дисципліни «Адміністративне право» для здобувачів вищої освіти спеціальності: 081 Право освітньо-професійна програма: Право

Викладачем права вищої кваліфікаційної категорії комісії суспільно-юридичних дисциплін, Валентиною ПИСАРЧУК  та адвокатом, що займається індивідуальною адвокатською діяльністю Богданом БОРЕЦЬКИМ, для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2 курсу, групи 568-П, спеціальності 081 Право, освітньо-професійна програма Право  було проведено бінарне заняття з навчальної дисципліни «Адміністративне право» за темою «Провадження у справах про адміністративні проступки».

Здобувачі  освіти ознайомились з поняттям провадження у справах про адміністративні правопорушення. Лектором було розглянуто основні стадії правопорушень, дано характеристику видам проваджень та виокремлено органи, що їх здійснюють.

Богдан Орестович в контексті лекції поділився досвідом, розповів про те, як розглядаються адміністративні правопорушення у судах, навів багаточисленні приклади зі свого досвіду адвокатської діяльності.

Також Богдан БОРЕЦЬКИЙ прокоментував окремі статті КУпАП та КАСУ, навів приклади правильного оформлення позовних заяв та охарактеризував порядок їх розгляду.

Здобувачі  освіти уважно слухали адвоката, зробивши висновки, що як теорія так і практика є важливими складовими у професії юриста.

Насамкінець, у заключній частині заняття фахівець відповів на запитання здобувачів освіти.

Викладач комісії                                  

Суспільно-юридичних дисциплін

Валентина ПИСАРЧУК