Засідання циклових комісій

     В п’ятницю, 27.09.2013 року, відбулось чергове спільне засідання циклових комісій економічних дисциплін з підготовки бакалаврів напряму «Економіка підприємства», молодших спеціалістів спеціальностей «Інформаційна діяльність підприємства», «Економіка підприємства», «Комерційна діяльність», «Бухгалтерський облік». На засіданні розглядались питання підготовки до акредитації, підвищення кваліфікації та стажування викладачів, виявлення та врегулювання міжпредметних зв’язків, впровадження заходів по боротьбі з пропусками та запізненнями, затвердження тематики курсових робіт, завдань на практику, організації роботи циклової комісії над втіленням загальноколеджійної методичної теми, організації роботи гуртків.