Чергове засідання комісії іноземних мов

    В четвер, 31.10.2013, відбулося чергове засідання циклової комісії іноземних мов. На порядку денному стали питання: організація проведення виховної роботи серед студентів; стан успішності з іноземної мови; підготовка до тижня іноземних мов; результати відвідувань занять викладачів комісії головою ЦК Гришко Н.О.

    Викладачі комісії, що є кураторами груп, звітували про виховну роботу, проведену зі студентами за вересень - жовтень 2013 р. Голова комісії проаналізувала успішність студентів з іноземної мови за поточний навчальний рік на основі виставлених перших атестацій; було запропоновано шляхи роботи зі студентами в напрямку покращення якісних та кількісних показників успішності. Гришко Н.О. проінформувала про відвідане нею 16.10.2013 р. засідання міського методичного об’єднання викладачів іноземних мов ВНЗ І та ІІ рівнів акредитації м. Києва та висвітлила питання, що розглядалися на ньому. На засіданні ЦК обговорювалися організаційні моменти стосовно проведення тижня іноземних мов, був затверджений перелік заходів, що заплановані та відповідальні за їх проведення викладачі. Крім того, голова циклової комісії зробила аналіз відвіданих нею занять викладачів ЦК, висловила свої зауваження та пропозиції щодо вдосконалення методики проведення занять з іноземної мови, зокрема розглядалося питання про використання умовно-комунікативної системи вправ для формування навичок та вмінь мовлення та про засоби активізації розумового мислення студентів при вивченні іноземної мови.