Х науково – методична конференція

     20 листопада 2013 року в коледжі відбулася Х науково-методична конференція викладачів та студентів «Підвищення якості підготовки фахівців: проблеми і перспективи».

            Відкрив конференцію к.т.н., доцент, директор Промисло – економічного коледжу НАУ Пономаренко О.В.

            На пленарному засіданні з доповідями виступили:

1.      Зіньковський Ю.Ф., академік АПН, д.т.н., професор НТУУ «КПІ»

 «Ціна безоплатної вищої освіти»;

2.      Анненков В.П., член – кореспондент АПН, к.п.н., заступник директора з НМР «Моніторинг якості освіти у коледжі як запорука підвищення рівня підготовки фахівців»;

3.     Лещинський О.Л., к.ф-м.н., доцент, заступник директора з ВН, «Побудова аналітико – передпрогнозної моделі ціни на нафту за допомогою графтального інструментарію»

Змістовними були виступи інших викладачів та студентів.

Після обідньої перерви тривало продовження роботи по секціях:

I.  «Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи до впровадження інноваційних засобів навчання та виховання». Керівник секції: Ільченко А.А., к.п.н., зав. відділення;

II.    «Тенденції і перспективи соціально – економічного розвитку суспільства». Керівник секції Яровий І.М., к.е.н., зав. відділення;

III.  «Технічні науки: стан, досягнення та перспективи розвитку». Керівник секції: Лещинський О.Л. к.ф – м.н., доцент, заступник директора з ВН.

66 доповідей викладачів та студентів було представлено на засіданні секцій.