Лекція від відомого українського вченого - антрополог, доктор історичних наук, професора – Сегеда С.П

     27 листопада 2013 року в Промислово-економічному коледжі НАУ прочитав свою лекцію про походження українців відомий український вчений - антрополог,  доктор історичних наук, професор – Сегеда С.П. Студенти - програмісти  груп  442ПОМ і 443ПОМ, науково-пошукова робота з історії України яких лежить в площині історичної та етногенетичної проблематики, намагаються знайти  наукові  істини, що дали б відповіді на поставлені ними питання – звідки ми з’явилися на цих землях, хто ми за походженням і як відбувався процес формування української мови та державності. Лекція Сегеди С.П. якраз і допомогла з’ясувати:  за даними історичної антропології не тільки українці, а й все людство планети Земля мають єдину прабатьківщину – Центрально-Східну Африку, звідки в усі кінці світу розселилися перші люди. Формування  фізичних рис українського народу, виявляється,  розпочалося задовго до появи слов’янства на історичній арені, і вплив на цей процес мали  тяжкий труд і міграційні потоки груп людей,  клімат  і географічні умови проживання та продукти харчування. Присутніми на лекції були і викладачі коледжу. На лекції була присутня головний редактор видавництва «Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»» Слюсаренко Н.І., яка запропонувала  студентам книги серії «Невідома Україна», в т.ч. й монографії  Сегеди С.П., що успішно «розійшлися». Мабуть,  такі зустрічі з науковцями  для студентів ПЕК НАУ  усіх напрямків підготовки варто зробити традиційними, бо отримана від них інформація  поглиблює потяг студентів до знань, володіючи якими вони стануть професіоналами вищого ґатунку.

Викладач  Історії України Сазонова Н.Г.