Чергове засідання циклової комісії ІДП

     07.04.2014 року відбулося чергове засідання циклової комісії інформаційної діяльності підприємства.

На засіданні обговорювались питання:

1. Проходження акредитації спеціальності.

2. Концепція сайту спеціальності.

3. Підготовка до Державного комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності.

4. Підготовка до захисту курсових робіт з дисципліни "Офісні системи і електронний документообіг" в групах 432, 436-ІДП.

5. Обговорювалися результати проходження атестації викладачами Г.В. Селезень та В.О. Бондаренко.

6. Обговорювалися результати участі груп 105, 447, 432, 436-ІДП в заходах Тижня економічних дисциплін.

7. Обговорювалися питання проходження навчальної практики студентами групи 447-ІДП з 07.04 по 26.04.2014 року.

8. Батьківські збори в групі 447-ІДП, які пройшли 03.04.2014 року.

9. Виставлення поточних тематичних атестацій викладачами комісії.

10. Написання директорських контрольних робіт групою 105-ІДП, яке відбудеться в період з 10 по 25 квітня 2014 року.

11. Участь груп спеціальності в заходах Тижня природничо-математичних дисциплін.