Нові наукові здобутки

На засіданні циклової комісії “Інформаційна діяльність підприємства” завідувач економічного відділення, к.е.н. Яровий Ігор Миколайович та студент групи 447-ІДП Джебраїлов Роман представили результати досліджень на тему: "Проблематика фінансового планування в дисертаціях українських вчених 2005-2011 років", які опубліковані в №1 (01), березень 2014 року науково-практичного журналу "Економічні студії".