КВІТНЕВЕ ЗАСІДАННЯ ЦК ІНОЗЕМНИХ МОВ

В п’ятницю, 25.04.2014, відбулося засідання циклової комісії іноземних мов. На порядку денному стали питання поточноїуспішності студентів з іноземної мови, стан роботи навчальних кабінетів, формування матеріально-технічної бази коледжу, аналіз занять викладачів ЦК, результати участі в міській олімпіаді з іноземної мови.

Викладачі комісії проаналізували якісну та абсолютну успішність студентів з іноземної мови за результатами виставлених атестацій.Голова комісії розглянула стан роботи викладачів з невстигаючими студентами згідно графіку, зробила зауваження та пропозиції щодо наповнення кабінетів навчально-методичною літературою та мотивації студентів в процесі вивчення англійської мови.

Були обговорені питання участі викладачів ЦК у формуванні матеріально-технічної бази коледжу. Викладачі комісії висловили побажання та пропозиції щодо придбання технічних засобів навчання та їх ефективного використання у навчальному процесі.

Гришко Н.О. проаналізувала відвідані нею заняття викладачів ЦК за період з січня по квітень 2014 р., висловила методичні зауваження та пропозиції щодо якості та ефективності проведення занять.

Було оголошено результати участі в міській олімпіаді з іноземної мови, викладачі комісії привітали Гришко Н.О. та її студента Чекунова Д. з переможним другим місцем.

Крім того, на засіданні були обговорені питання про вимоги до базового рівня володіння студентами коледжу аудіюванням, про психофізіологічні механізми аудіювання та засоби контролю розуміння прослуханого аудіотексту.