Нові наукові здобутки

На засіданні циклової комісії економічних дисциплін, завідувач економічного відділення, к.е.н. Яровий Ігор Миколайович та студент групи 435-БЕП Лавріненко Дмитрій представили результати досліджень на тему: "Стратегічні інформаційні системи в управлінні фірмами" на ІV Міжнародній науково-практичній конференції  "Проблеми сучасної економіки", яка відбулася у Донецьку 11-12 квітня 2014 року.