ЗАХИСТИ ВИПУСКОВИХ РОБІТ З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030504 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

З 23 по 27 червня в коледжі працювала Державна екзаменаційна комісія очолювана Зотовим В.О.,к.е.н., доцентом кафедри аудиту КНЕУ ім.. В.Гетьмана. Членами комісії були призначені Пономаренко О.В., к.т.н., доцент,директор коледжу, Вальдовська Л.Л., голова циклової комісії економічних дисциплін коледжу, Яровий І.М.,к.е.н.,викладач коледжу, Черевач Л О., викладач економічних дисциплін коледжу, Миронович Р.І., викладач коледжу.

Комісія високо оцінила рівень підготовки студентів, який був продемонстрований під час Державних комплексних екзаменів за фахом та захистах випускових робіт.

Найкращими були визнані роботи таких випускників : Малишевої Л.І., Лавриненка Д.В., Ковгар Є.О., Патлаченко В.В., Столяр І.О., Рогова.С.О.