ЗАХИСТИ ВИПУСКОВИХ РОБІТ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050902 “РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ”

25 червня 2014 року пройшли захисти випускових робіт у бакалаврів напряму “ Радіоелектронні апарати”.

Державну комісію очолював Співак В.М., к.т.н., доцент, заступник декана факультету електроніки НТУУ  “КПІ”. Члени комісії- Ліщинський О.Л.,к.м.н., доцент, заступник директора коледжу, Ловкий В.К., к.т.н., голова циклової комісії, Михалевич В. М., Цапіна В.О., Миронович Р.І., викладачі коледжу.

Випускники показали високий рівень підготовки,професійний підхід до вирішення практичних завдань.Серед кращих  було відзначено  роботи Галети Р.М., Секера А.П., Гарби Д.В.