ЗАХИСТИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ СПЕЦ. 5.05090201 ”ВИРОБНИЦТВО, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОБУТОВОЇ АПАРАТУРИ”

З 22 по 27 червня 2014 року відбувався захист дипломних робіт молодших спеціалістів.

Головою  Державної екзаменаційної  комісії був призначений Іващук А.В.,к.т.н., доцент кафедри електронних приладів та пристроїв НТУУ  “КПІ”, лауреат Державної премії. Членами  комісії – Анненков В.П., к.п.н.,доцент, член.- кор. АПНУ,заступник директора коледжу, Столярський В.П., голова циклової комісії коледжу, Юровицький М.В. та Ївженко Ю.В., викладачі коледжу.

Комісією було високо оцінено професіональний підхід студентів до вміння розв’язати практичні задачі та застосувати набуті теоретичні знання при розробці пристроїв. Кращими були  захисти студентів  Репей Є.К., Романенко Д.Ю., Сидорук Є.В.