Захист випускових робіт напряму підготовки бакалаврів 6.030504 «Економіка підприємства» в групі БАЕЗ-27 заочної форми навчання.

23 – 24 лютого 2016 р. відбулось засідання Державної екзаменаційної комісії по захисту випускових робіт напряму підготовки бакалаврів 6.030504 «Економіка підприємства» в групі БАЕЗ-27 заочної форми навчання.

Голова Державної екзаменаційної комісії – к.е.н., доцент   Довбуш Віта Іванівна за результатами захисту випускових робіт виділила найкращі роботи студентів  Мануїлової М.С. та Існюк А.С.

Дякуємо студентам за їх роботи!!!

Бажаємо успіхів!!!