Міжнародний освітньо-методичний семінар 7 Steps to Effective Vocabulary Acquisition and Speaking Skills Development

Міжнародний освітньо-методичний центр PEARSON-DINTERNAL та циклова комісія іноземних мов на чолі з Гришко Н.О. провели методичний тренінг-семінар за підтримки голови міського методичного об’єднання викладачів іноземних мов ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Соколової Л.С. на тему:
7 Steps to Effective Vocabulary Acquisition and Speaking Skills Development
Застосування комунікативного підходу на заняттях із розвитку навичок усного мовлення та розширення словникового запасу студентів:
• Етапи та послідовність проведення заняття з розвитку навичок усного мовлення.
• Використання мовленнєвих опор як засобу формування  усно-мовленнєвої комунікативної компетенції студентів на занятті з англійської мови.
• Інтеграція розвитку навичок говоріння та лексичної компетенції студентів.
Кожен учасник отримав сертифікат.