Актуальні питання академічної доброчесності в освітньому середовищі

 

Актуальні питання  академічної доброчесності

 в освітньому середовищі

 

29 квітня 2021 року представники адміністрації Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету» долучилися до участі у круглому столі «Академічна доброчесність в освітньому середовищі: виклики та практики», який було організовано Американськими Радами з міжнародної освіти, Проєктом «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Під час круглого столу обговорювалися актуальні питання управлінських практик академічної доброчесності та забезпечення якості освіти, дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому середовищі, моніторингу за дотриманням академічної доброчесності, законодавчого регулювання академічної доброчесності та ін. Учасниками дискусії виступили представники провідних закладів вищої освіти, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Міністерства освіти і науки України та ін.