Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2015» Український дім

Промислово-економічний коледж в рамках роботи виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2015» виступив ініціатором проведення круглого столу серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації на тему: «Формування соціальних компетентностей студентів шляхом впровадження інноваційних проектних технологій».

З доповідями виступили викладачі комісій суспільних та філологічних дисциплін  та студенти коледжу:

Сахно Алла Кузьмівна, голова циклової комісії суспільних дисциплін «Практика формування соціальних компететностей студентів засобами суспільних дисциплін»;

Білановський Олексій Миколайович, «Формування соціальної компетентності студентів при викладанні психології як загальноосвітньої дисципліни»;

Трегубова Галина Миколаївна, «Формування соціальних компетентностей студентів шляхом впровадження інноваційних проектних технологій під час вивчення гуманітарних дисциплін»;

Строкач Вероніка Василівна, голова циклової комісії філологічних дисциплін, «Мультимедійна презентація як один із видів інтерактивних технологій навчання»;

Гроголь О., «Я пишаюсь тим, що я Українець», наук. кер. Сахно А.К.;

Городня О.,  «Наші родини в роки другої світової війни», наук. кер. Сахно А.К.;

Малинка В., «Роль осередку “Молода просвіта” у формуванні національної свідомості студентів», наук. кер. Трегубова Г.М.

За участь у виставці та проведення Круглого столу коледж нагороджений Дипломом та Золотою медаллю, а студентська профспілка Дипломом за активну участь у презентації соціальних проектів.