Інженерія програмного забезпечення

Код спеціальності: 
121
Передумови: 
На базі 9 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
4 - роки
Галузь знань: 
121 Інженерія програмного забезпечення
Спеціалізація: 
Спеціалізація Інженерія програмного забезпечення
Спеціалізація Управління інформаційною безпекою
Кваліфікація фахівця: 
технік-програміст
Освітній рівень фахівця: 
Молодший спеціаліст (молодший бакалавр) - програміст
Сьогодні індустрія програмування – одна з найбільш перспективних і динамічних галузей світової та української економіки. Прогнози економічного розвитку галузі стримуються нестачею кваліфікованих кадрів. Тому актуальною є підготовка фахівців у галузі програмної інженерії, орієнтованої на ефективну організацію процесу створення програмного забезпечення, реалізацію технологічних принципів промислового проектування програмних систем.
Попит на висококваліфікованих програмістів невпинно зростає, а професія програміста є однією з найпрестижніших і високооплачуваних, тому що індустрія програмування – одна з найбільш перспективних і динамічних галузей світової та української економіки. У списку найбільш прибуткових та потрібних професій, які будуть популярними упродовж наступних років, одне з перших місць посідає програміст. Висококваліфіковані фахівці зі створення та обслуговування програмного забезпечення потрібні практично в усіх галузях народного господарства. 
 

 

Ви будете знати: 
Головні фахові дисципліни:
 Основи програмної інженерії 
 Основи програмування та алгоритмічні мови 
 Об`єктно-орієнтоване програмування 
 Інструментальні засоби візуального програмування 
 Алгоритми та структури даних 
 Бази даних 
 Конструювання програмного забезпечення 
 Архітектура комп`ютера 
 Операційні системи 
 Організація комп`ютерних мереж 
 Групова динаміка і комунікації 
 Проектний практикум 
 Комп`ютерна схемотехніка 
 Розробка веб-застосувань і веб-дизайн 
 Проектування автоматизованих інформаційних систем та інші.
 

 

Ви будете вміти: 

Під час навчання ви отримаєте навики професійної роботи у таких середовища програмування:

 C/C++

 C#

 Delphi

 HTML

 JavaScript

 SQL

 MathLab

 ASP.NET

 WPF

 WCF

Викладання фахових дисциплін спеціальності здійснюють викладачі – знавці своєї справи, фахівці з комп’ютерної та програмної інженерії.

 
Ви зможете працювати: 
Молодший спеціаліст (молодший бакалавр) - програміст може працювати на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності, сфері пенсійного забезпечення, соціального захисту, центрах зайнятості, державних адміністраціях на посадах:
 програміст - розробник програмного забезпечення;
 програміст - тестувальник програмного забезпечення;
 системний аналітик – програміст;
 менеджер проектів програмних систем;
 системний адміністратор;
 спеціаліст з інформаційних технологій у промислових, фінансових, торгівельних, адміністративних організаціях;
 адміністратор комп’ютерних мереж;
 адміністратор інтернет – технологій;
 розробник - адміністратор баз даних.