Фінанси, банківська справа та страхування

Код спеціальності: 
072
Передумови: 
На базі 9 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
3 роки
Галузь знань: 
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність: 
Спеціалізація Фінансовий менеджмент
Кваліфікація фахівця: 
фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
Освітній ступінь фахівця: 
фаховий молодший бакалавр

Увесь комплекс економічних, фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій, знають кілька іноземних мов. Саме таких фахівців зі спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" готують у нашому коледжі.

Фінансист — це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, управління діяльністю холдингових компаній, трастів, фондів, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління.  Він займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин.

Ви будете знати: 

Під час навчання ви отримаєте навики професійної роботи та компетенції:

-         здатність кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств різних форм власності;

-         формувати фінансові стратегії розвитку підприємств на тривалу перспективу;

-         удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур у різних галузях діяльності.

Ви будете вміти: 

Головні фахові дисципліни

Навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачена ґрунтовна фундаментальна та базова економічна підготовка, що повністю відповідає вимогам роботодавців і насичена сучасними дисциплінами професійно-практичної підготовки з вивчення фінансів підприємств, податкової системи, податкового менеджменту, інвестиційного менеджменту, фінансового ринку, фінансової діяльності суб'єктів господарювання, фінансового аналізу, бюджетного менеджменту, грошово-кредитної політики, електронної комерції, платіжних систем, аналізу банківської діяльності, страхування, інформаційних систем і технологій у фінансах, фінансового планування, фінансового менеджменту тощо. 

Ви зможете працювати: 

 на посадах:

керівника підприємств, установ, організацій, фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, керівника фінансових і економічних підрозділів, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах, головного бухгалтера, керівника фінансової групи, директора страхової та аудиторської компаній, фахівця на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг, фахівця з біржових операцій, фахівця з фінансово-економічної безпеки підприємства, аналітика з оцінки вартості бізнесу, дилера, брокера, ліквідатора-розпорядника майна підприємств-боржників тощо.

Працевлаштування

Наші випускники можуть працювати у різних організаціях, установах, підприємствах усіх сфер та ланок економіки, таких як: акціонерні товариства; корпорації, концерни та інші об'єднання; Національний банк України і комерційні банки; підприємства різних форм власності; страхові компанії; органи державного управління; державні установи (податкова інспекція, пенсійний фонд, державне казначейство, фінансова інспекція); посередницькі підприємства; біржі, інвестиційні компанії; консалтингові організації.