Доступ до публічної інформації

Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації ПЕК НАУ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володіннісуб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  • ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

Форми письмового запиту на інформацію:

  • для фізичної особи (зразок);
  • для юридичних осіб (зразок);
  • для об’єднання громадян (зразок);
  • форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Поштова адреса ПЕК НАУ для подання інформаційного запиту:
-м. Київ, Київ-03065, вул. Метробудівська 5-А, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на -конверті вказувати «Публічна інформація»);
-телефон: (044) 408-60-44 – приймальна;
-факс: (044) 408-38-66;
-електронна пошта: info@peknau.com.ua