Публічна інформація

ПОЛОЖЕННЯ про Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету (код ЄДРПОУ 21573906

 

Положення про ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РОБОТИ

Положеня про НМР

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВСП "ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНЖЕНЕРІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ" ДО 2030 РОКУ

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів освіти

Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін

Положенням про організацію атестації Здобувачів Освіти

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ

Положення про проведення практики здобувачів освіти 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО CИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ООП (організацію освітнього процесу)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

Положення про неформальну освіту

Положення про ВСЯО

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР НА 2023-2026 РОКИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБРАННЯ ДЕЛЕГАТІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

Положення про порядок реаліз. права на академічну мобільність в КІтУ НАУ з підписом

План заходів

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРСНУ КОМІСІЮ

Тимчасовий Порядок організації освітнього процесу в особливих умовах

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОРИСТУВАННЯ ГУРТОЖИТКОМ КІУтЗ НАУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІЛЬГИ ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ЗДОБУТИХ ШЛЯХОМ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОПИТУВАННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЕКЗАМЕНІВ ТА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ (ВИЩОЇ) ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КУРСОВОГО ПРОЄКТУВАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ