Публічна інформація

ПОЛОЖЕННЯ про Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету (код ЄДРПОУ 21573906

 

Положення про ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РОБОТИ

Положеня про НМР

Стратегія розвитку відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж інженерії та управління національного авіаційного університету" на 2020 - 2030 роки 

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів освіти

Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін

Положенням про організацію атестації Здобувачів Освіти

ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ

Положення про проведення практики здобувачів освіти 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО CИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ООП (організацію освітнього процесу)

Положення про освітні програми

Положення про неформальну освіту

Положення про ВСЯО

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ

Колективний договір КІтУ НАУ 2021-2023 - СКАНКОПІЯ

Положення про порядок реаліз. права на академічну мобільність в КІтУ НАУ з підписом

План заходів

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРСНУ КОМІСІЮ

Тимчасовий Порядок організації освітнього процесу в особливих умовах