Освітній ступінь БАКАЛАВР 123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітній ступінь БАКАЛАВР 123 «Комп’ютерна інженерія»

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл дисциплін загальної підготовки

Історія та культура України

Іноземна мова

Фізичне виховання

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Правознавство

Економіка

Філософія

Групова динаміка і комунікації

Основи охорони праці та БЖД

 

Цикл дисциплін професійної підготовки

Вища математика

Комп'ютерна дискретна математика

Програмування

Вища фізика

Комп’ютерна логіка

Об'єктно-орієнтоване програмування

Людино-машинна взаємодія

Аналіз вимог до програмного забезпечення

Основи інженерії програмного забезпечення

Основи мережевих технологій

Архітектура комп'ютера

Бази даних

Алгоритми та структури даних

Емпіричні методи інженерії програмного забезпечення

Архітектура та проектування програмного забезпечення

Комп’ютерні мережі

Паралельні та розподілені обчислення

Операційні системи

Вбудовані системи технічних засобів

Системне програмування

Технології автоматизованого проєктування комп’ютерних систем

Проєктний практикум

Комп’ютерна схемотехніка

Мікропроцесорна техніка

Менеджмент проєктів обчислювальних систем

Системний аналіз та імітаційне моделювання комп’ютерних систем

Захист інформації в комп’ютерних системах

 

Практична підготовка, атестація

Практика навчальна

Практика навчальна  професійна

Практика технологічна

Практика переддипломна

Атестація (Кваліфікаційна робота)