Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Код спеціальності: 
076
Передумови: 
На базі 11 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
3 роки 10 місяців (на базі 11-ти класів )
Галузь знань: 
07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кваліфікація фахівця: 
Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Освітній ступінь фахівця: 
Бакалавр

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу.

Підприємництво - ініціативна, творча, пов’язана з ризиком самостійна економічна діяльність суб'єкта господарювання, який постійно здійснює нові комбінації ресурсів з метою реалізації нових ідей, випуску нової продукції та одержання прибутку; організаційно-господарське новаторство на основі використання різноманітних можливостей для випуску нових або існуючих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту, реорганізації виробництва тощо.

Торгівля - це будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари. Ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність із надавання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача

Біржова діяльність – це діяльності на світових  фінансових ринках, освоєння методів аналізу фінансових ринків та вмінням ефективно користуватись біржовими інструментами, здатність приймати ефективні стратегічні рішення та прогнозувати  тенденції і страхувати ризики на ринку.

 

Ви будете знати: 
 • Організація біржової діяльності;
 • Підприємницькі ризики;
 • Оцінка економічної діяльності підприємства;
 • Потенціал і розвиток підприємництва;
 • Економіка та організація інноваційної діяльності;
 • Бюджетування бізнесу;
 • Інвестиційна діяльність;
 • Торговельна логістика;
 • Управління проектами;
 • Лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності;
 • Управління кар’єрою;
 • Корпоративний бізнес; Інтелектуальний та інтернет-бізнес;
 • Зовнішньоекономічна діяльність;
 • Рекламний менеджмент;
 • Податкова система;
 • Основи аудиту;
 • Фінанси підприємства та ін.

 

Ви будете вміти: 
 • Аналіз, планування та організація підприємницької, торгівельної та біржової діяльності в сучасних умовах;
 • Прогнозування, розробка стратегії та розвиток власної справи у сферах виробництва, посередництва та надання послуг;
 • Надання  якісних послуг та здійснення операцій на  товарних біржах;
 • Формування інформаційної бази щодо зовнішнього та внутрішнього середовища за певним видом економічної діяльності;
 • Визначення особистісних, групових та ситуативних можливостей для здійснення ефективного управлінського впливу керівника-лідера в підприємницькій діяльності;
 • Проведення ділових переговорів та оформлення договорів;

 

Ви зможете працювати: 

Посади пов’язані з підприємництвом:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг;
 • директор підприємства з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
 • директор малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури.

Посади, що пов’язані з торгівлею:

 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • комерсант;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • менеджер у сфері послуг.

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).