Підприємництво та торгівля

Код спеціальності: 
076
Передумови: 
На базі 9 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
3 - роки
Галузь знань: 
076 Підприємництво та торгівля
Спеціальність: 
Спеціалізація Логістика в підприємницькій діяльності
Кваліфікація фахівця: 
фаховий молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Освітній ступінь фахівця: 
фаховий молодший бакалавр

Метою освітньо-професійної програми «Підприємництво та торгівля» є підготовка висококваліфікованих фахівців в області підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а саме компетентних менеджерів та знавців власної справи.

Ви будете знати: 

Поєднання компетентностей за різними напрямками – підприємництво та торгівля дозволить отримати:

-         якісну освіту;

-         престижний диплом;

-         навички, необхідні в майбутній професії;

-         знання, отримані від висококваліфікованих викладачів;

-         потенціал для кар'єрного зростання;

-         можливості для працевлаштування;

-         близьких по духу друзів.

Ви будете вміти: 
Під час навчання Ви набуде навиків професійної роботи:
- з аналізу, планування та організації підприємницької діяльності в сучасних умовах;
- з прогнозування, розробки стратегії та розвитку власної справи у сферах виробництва та надання послуг;
- з виявлення та обґрунтування пріоритетних напрямків та організації власного бізнесу;
- з прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках;
- у сфері застосування комп’ютерних технологій для підтримки прийняття рішень в процесі організації та планування власної справи;
- з роботи в команді та співробітництва;
- з аргументування власної позиції;
- в спілкуванні з іноземними партнерами;
- формувати і обробляти необхідну інформаційну базу щодо зовнішнього та внутрішнього середовища за певним видом економічної діяльності;
- визначати особистісні, групові та ситуативні можливості для здійснення ефективного управлінського впливу керівника-лідера в підприємницькій діяльності.
 
Ви зможете працювати: 
на таких посадах:
• директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
• керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
• керівник підприємства сфери послуг;
• директор малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури;
• директор малої торговельної фірми;
• керівник магазину;
• комерсант;
• завідувач торговельного залу;
• менеджер з роздрібної та оптової торгівлі;
• менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв;
• фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
• фахівець із біржових операцій;
• аукціоніст (ліцитатор);
• торговельний брокер (маклер).