Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Код спеціальності: 
076
Передумови: 
На базі 11 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
2 - роки
Галузь знань: 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціальність: 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кваліфікація фахівця: 
Фахівець з інформаційних технологій
Освітній ступінь фахівця: 
молодший спеціаліст

Молодший спеціаліст з інформаційної діяльності підготовлений до роботи на підприємствах, в установах та організаціях в галузі інформатизації та моделювання економічних систем.

Ви будете знати: 
 • Microsoft Office
 • MS Project
 • 1С Предприятие
 • Project Expert
 • BPWin
 • Парус
 • Wordflow Docflow
 • C++
 • Pascal, Delphi
 • My SQL
 • Visual Basic 6.0
 • Visual Studio
 • SQL Server
 • Visual FoxPro 9.0
 • TASM
Ви будете вміти: 
 • збирати, оброблювати, аналізувати і систематизувати науково-методичну, нормативно-правову, соціально-економічну, довідкову та іншу інформацію, пов’язану з новітніми розробками.
 • створювати виробничу систему інформаційної фірми.
 • створювати економічно-математичні моделі та моделі управління.
 • організовувати зберігання баз даних.
 • розробляти організаційну структуру управління інформаційною фірмою.
 • оцінювати надійність ефективності експлуатації інформаційної системи.
 • розробляти заходи щодо захисту інформації та програм на підставі стандартів та нормативно-законодавчої бази.
 • вести статистику та аналізувати результати тестування технічних і програмних засобів передавання обробки та збереження інформації з подальшим їх використанням.
 • здійснювати контроль за економічними розрахунками для визначення ефективності діяльності підприємства.
 • створювати бази даних, обробляти дані з використанням програмного забезпечення, проводити фінансово-економічні розрахунки за допомогою комп’ютера .
 • оцінювати і вибирати технічні та програмні засоби реалізації технологічного процесу
Ви зможете працювати: 
 • Фахівець інформаційних технологій
 • Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки
 • Дилери (біржові торгівці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій
 • технік з планування
 • технік-програміст
 • фахівець з корпоративного управління
 • помічник керівника підприємства (установи, організації)