Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Код спеціальності: 
072
Передумови: 
На базі 9 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
2 роки 10 місяців
Галузь знань: 
07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність: 
ОПП: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Фінанси і кредит»
Кваліфікація фахівця: 
Фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування; Фаховий молодший бакалавр з фінансів і кредиту
Освітній ступінь фахівця: 
фаховий молодший бакалавр
Сучасний фаховий молодший бакалавр з фінансів та кредиту володіє комплексом сучасних теоретичних і практичних знань щодо побудови фінансової системи та її ролі для розвитку економіки держави, умов забезпечення ефективності фінансових відносин, особливостей функціонування фінансових інституцій, методів формування і використання фінансових ресурсів на макро- та мікрорівнях, формування вмінь та практичних навичок застосування сучасних інструментів фінансового управління у сферах оподаткування, банківської та страхової суб’єктів господарювання, оптимізації міжбюджетних відносин. Саме таких фахівців зі спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування готують у нашому коледжі.
Ви будете знати: 
Під час навчання Ви набуде таких навиків професійної роботи:
- Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для розв’язання складних завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- Розуміння особливостей функціонування сучасної національної та світової фінансових систем та їх структури.
- Розуміння принципів організації фінансових відносин в різних сферах фінансової системи.
- Здатність складати й аналізувати фінансову звітність.
- Здатність самостійно виконувати складні завдання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати рівень професійної підготовки у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 
 
Ви будете вміти: 
- Розв’язувати складні задачі у спеціалізованих сферах професійної діяльності.
- Застосовувати принципи, методи і процедури бухгалтерського обліку у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- Використовувати інформацію фінансової звітності для її аналізу.
 
- Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування у спеціалізованому контексті.
- Застосовувати інновації у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань.
- Демонструвати належний рівень знань та постійно підвищувати рівень особистого професійного розвитку.
 
Головні фахові дисципліни:
Політична економія
Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
Бюджетна система
Податкова система
Статистика
Економіка підприємства
Фінанси підприємства Бухгалтерський облік
Страхові послуги
Банківські операції
Казначейська справа
Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
Фінанси
 
 
Ви зможете працювати: 

 на посадах:

керівника підприємств, установ, організацій, фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, керівника фінансових і економічних підрозділів, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах, головного бухгалтера, керівника фінансової групи, директора страхової та аудиторської компаній, фахівця на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг, фахівця з біржових операцій, фахівця з фінансово-економічної безпеки підприємства, аналітика з оцінки вартості бізнесу, дилера, брокера, ліквідатора-розпорядника майна підприємств-боржників тощо.

Працевлаштування

Наші випускники успішно працюють у сферах державних фінансів – установах Державного казначейства, фіскальних органах, регіональних фінансових управліннях, в комерційних банках, страхових компаніях, підприємствах різної форми власності, посередницьких підприємствах; біржах, інвестиційних компаніях; консалтингових організаціях.