Журналістика

Код спеціальності: 
061
Передумови: 
На базі 9 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
3 роки 10 місяців (2 роки 10 місяців)
Галузь знань: 
06 Журналістика
Спеціальність: 
Журналістика
Кваліфікація фахівця: 
Фаховий молодший бакалавр з журналістики
Освітній ступінь фахівця: 
Фаховий молодший бакалавр

Одне з найважливіших соціальних явищ сучасного життя, вид масово-інформаційної діяльності, що забезпечує безперебійну взаємодію між особистістю, групою людей і суспільством в цілому, а також між різними суспільними сферами і навіть між поколіннями. Процес журналістської діяльності складається зі збору, обробки, зберігання та періодичного поширення актуальної суспільно-значимої інформації. Робота журналіста є актом опосередкованого спілкування з читачами, радіослухачами, телеглядачами.

 

Ви будете знати: 

При навчанні на спеціальності студенти отримають знання щодо еволюції поглядів на розвиток системи соціальних комунікацій та засобів масової комунікації в природі та суспільстві; знаків, мови, коди, особливостей безпосередньої та опосередкованої комунікації; цілей функціонування соціальних комунікацій в контексті суспільних трансформацій та структур й механізмів формування соціальної пам’яті; систем інформаційно-комунікаційних наук, що вивчають різні аспекти, складові та види комунікаційних явищ та систем комунікаційних каналів, взаємодію між ними й динаміку їх розвитку; видів, рівнів й форм комунікаційної діяльності, складових систем соціальних комунікацій та їх сучасний стан; особливостей сучасних технологій управління інформаційно-комунікаційними процесами в суспільстві; якісних методів медіазнавчих досліджень: традиційні методи аналізу (журналістський, біографічний, історичний, літературний тощо), феноменологічного аналізу та дискурс-аналізу; кількісних методи медіазнавчих досліджень: аналіз природної мови, текст-майнінг та контент-аналіз; змісту основних положень  прикладних соціально-комунікаційних технологій в медіа галузі; історії та тенденції сучасного розвитку прикладних соціально-комунікаційних технологій в медіа галузі; основних засад організації роботи в прикладних соціально-комунікаційних технологій в медіа галузі; шляхів протидій негативним прикладним соціально-комунікаційним технологіям в медіа галузі, основних відмінностей новітніх медіа від традиційних, основні принципи роботи конвергентних медіа; методів та прийомів створення мультимедійних новин, репортажів та інтерв’ю, їх особливості, способи та прийоми підвищення якості текстів; методів використання відкритих джерел інформації; етичних засад журналістської праці для підготовки мультимедійного матеріалу; особливостей механізмів спілкування у соцмережевому просторі та можливості пошуку та поширення інформації через соціальні мережі; спеціальних інструментів комунікацій (хештеги, акаунти, сервіси, маркери тощо); принципів дезінформації і маніпуляції масовою свідомістю в соціальних мережах; комплексу правових засад функціонування ЗМІ в умовах  становлення демократичного суспільства; правових засад діяльності економічного та політичного журналіста та основні поняття, тлумачення і терміни економічної та політичної журналістики.

 

Ви будете вміти: 

Вибирати методики обробки інформації та форм її надання, необхідних для прийняття управлінських рішень. Розробляти рекомендації щодо журналістських заходів і дій у вирішенні управлінських завдань на основі результатів проведених досліджень. Приймати рішення щодо організаційної побудови інформаційної системи. Розробляти системи показників ефективності функціонування інформаційної системи та її оцінки. Приймати рішення та розробляти заходи щодо удосконалення інформаційної системи та підвищення ефективності її функціонування. Визначати тематичну орієнтацію органу ЗМІ з урахуванням побажань, рекомендацій аудиторії, авторського активу, громадських, державних організацій та установ, сві­тоглядних чи комерційних установок засновника. Визначати пріоритетні напрямки інформаційної діяльності журналістів зарубіжних засобів масової інформації. Здійснювати заходи щодо встановлення творчих зв'язків з працівниками прес-центрів, прес-служб зарубіжних мас-медіа. Узагальнювати досвід інформаційного впливу засобів масової інформації на суспільство, окремі соціальні гру­пи. Визначати основні напрямки інформаційної роботи. Впроваджувати в інформаційну діяльність новітню тех­но­логію інформаційного впливу.

 

Ви зможете працювати: 

На посадах

 • арт-директора (керівника проекту в шоу-бізнесі, видавничій справі, кіно, дизайні, індустрії розваг тощо);
 • креативного директора (керівник з неймінгу, криейтингу та розвитку бренду, фахівець із стратегічного планування реклами);
 • директора з PR (фахівець із підвищення престижу, іміджмейкер у сфері політики та шоу-бізнесу);
 • дизайнера реклами (фахівець з розробки фірмового стилю для проектів та продуктів компанії);
 • рекламіста (спеціаліст з розробки та розповсюдження реклами);
 • прес-секретаря керівників громадських, політичних, комерційних та державних установ (фахівець у сфері підбору та аналізу інформації);
 • рекламного агента і менеджера по роботі з клієнтами (фахівець по роботі з клієнтами та з розробки рекламної стратегії);
 • менеджера зі зв’язків з громадськістю (спеціаліст з організації та проведення спеціальних PR-заходів, акцій ттощо);
 • копірайтера та спічрайтера (фахівця у сфері написання рекламних текстів чи слоганів, текстів промов, виступів для високопосадовців держави, політиків, громадських діячів чи бізнесменів);
 • медіабайєра (фахівця, який купує ефірний час на радіо й телебаченні, рекламні площі в друкованих та електронних ЗМІ);
 • медіапланера (фахівця з розробки медіастратегії для брендів).
 • телеведучий та радіоведучий (той, хто веде та розробляє програми) та ін.