Маркетинг

Код спеціальності: 
075
Передумови: 
На базі 9 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
3 - роки
Галузь знань: 
075 Маркетинг
Спеціальність: 
Спеціалізація Інтерактивний маркетинг та PR-технології
Кваліфікація фахівця: 
фаховий молодший бакалавр з маркетингу
Освітній ступінь фахівця: 
фаховий молодший бакалавр

У сучасному світі не можна навіть уявити ефективне функціонування жодного підприємства, компанії, організації, фірми без маркетолога, адже саме він – ключова фігура успішного бізнесу. Вдало налагоджене виробництво, новітня техніка, технології та останні досягнення ноу-хау – все це не дасть потрібного ефекту без основної  складової бізнесового механізму – вдало розробленої маркетингової програми, бо саме маркетинг задає рух усьому світу. Маркетинг є основною сферою сучасного бізнесу. Маркетинг – поняття багатогранне, яке включає сукупність важливих елементів сучасного бізнесу, але одночасно і просте. А спеціальність "маркетолог" завжди є такою, що забезпечує кар'єрне зростання, є модною, престижною і високооплачуваною.

Маркетолог потрібен на кожному підприємстві, але кваліфікованих фахівців в цій сфері не вистачає. Це пояснює великий попит на випускників спеціальності "Маркетинг".  Тому, обравши навчання за спеціальністю "Маркетинг", Ви отримуєте гарантію успішного працевлаштування та професійного росту. Саме маркетингова освіта найповніше відповідає вимогам кар'єрного зростання: чим вища управлінська посада, тим більшого значення набувають маркетингові знання.

Маркетолог є тим незамінним фахівцем, який може дати відповідь на головне питання: чого бажає споживач. І недарма говорять, що маркетолог – фахівець ХХІ століття. Саме таких випускників-маркетологів, потрібних різним сферам і галузям економіки, готує Промислово-економічний коледж!

Ви будете знати: 

Під час навчання ви отримаєте навики професійної роботи у таких галузях:

-         організаційно-економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, у торгівельних організаціях, службах постачання і збуту, консалтингових та рекламних фірмах;

-         планування маркетингової діяльності підприємства на внутрішньому та міжнародному ринках;

-         консультаційні послуги щодо організації маркетингових досліджень, розроблення бізнес-планів, інноваційних проектів;

-         вирішення комплексу завдань ринкових досліджень і прогнозів продажу, забезпечення надійної основи для успішних ділових операцій підприємств і фірм маркетингової орієнтації;

-          організація PR-кампаній, консалтингових фірм.

Ви будете вміти: 
Головні фахові дисципліни
Навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) зі спеціальності «Маркетинг» передбачена ґрунтовна фундаментальна та базова економічна підготовка. Велика увага циклової комісії приділена формуванню циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, які формують знання і вміння необхідні випускникам для успішної роботи на керівних посадах маркетингових служб на підприємствах та в організаціях різних сферах та галузей економіки. Навчальні плани повністю відповідають вимогам роботодавців і насичені сучасними дисциплінами професійно-практичної підготовки з вивчення промислового маркетингу, маркетингової цінової політики, товарознавства, рекламного менеджменту, інформаційних систем і технологій маркетингу, управління конкурентоспроможністю, планування маркетингу, маркетингової політики комунікацій, товарної інноваційної політики, маркетингового менеджменту, мерчандайзингу тощо.
Саме маркетинг подарує гарантовану цікаву роботу, кар'єрне зростання, матеріальний добробут та можливість для самореалізації!
 
Ви зможете працювати: 

на таких посадах:

Випускники-маркетологи успішно працюють на посадах директора, заступника директора, начальника відділу з маркетингу; маркетолога підрозділу служби маркетингу; маркетолога-аналітика, маркетолога-консультанта, маркетолога-експерта; маркетолога з ефективності підприємства; спеціаліста з комунікативної політики; економіста служби маркетингу та збуту; директора рекламного агентства, начальника відділу реклами; начальника рекламно-інформаційного агентства, відділу зв’язків з громадськістю; менеджера з реклами, бренд-менеджера, медіапланера, копірайтера; арт-директора; промоутера; консультанта з реклами; директора з логістики; менеджера з логістики; начальника відділу збуту; начальника відділу логістики, логіста; консультанта з питань логістики.