Виховна робота

Виховна робота в коледжі займає провідне місце серед всіх інших не менш важливих напрямів роботи педагогічного колективу ПЕК НАУ. Головною метою коледжу є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті.

Педагогічний колектив коледжу, керуючись у своїй роботі Конституцією України, "Законом України про освіту", Указом Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання національної програми "Діти України" на період до 2005 року", Державною національною програмою "Освіта" (Україна XXI ст.), Постановою Кабінету Міністрів України "Національна програма патріотичного виховання населення...", Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, виховує громадянина-патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, формує творчу особистість студента, свідоме ставлення до обов'язків, повагу до національних цінностей нашого народу, вироблення навичок здорового способу життя.

Виховний процес в коледжі органічно переплітається з навчанням студентів, опануванням основами наук, багатством національної і світової культури.

Серед педагогів коледжу давно утвердилась думка, що успіх виховного процесу залежить від стосунків між викладачем та студентом, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства; вихователь має глибоко розуміти природу вихованців, їх індивідуальні риси і можливості, поважати особистість молодої людини, турбуватися про її гармонійний розвиток.

Колектив коледжу підвищує результативність виховання шляхом вдосконалення традиційних форм роботи, пошуку нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій.

При плануванні виховної роботи на рік основою є такі принципи виховання:

 • природовідповідність виховання
 • культуровідповідність виховання
 • демократизація виховання
 • гуманізація виховання
 • активність, самодіяльна і творча ініціатива студентської молоді
 • безперервність і наступність виховання
 • єдність навчання і виховання
 • диференціація та індивідуалізація виховного процесу
 • гармонізація родинного та суспільного виховання

Основним напрямом виховної роботи є громадянське виховання. Під час занять, а також в позааудиторній роботі педагоги ставлять за мету сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину з притаманними їй особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства.

В групах проводяться бесіди:
"Народе мій!";
"Громадянин суверенної України";
вечори:
"Пісня — душа народу", "Без верби і калини — нема України";
диспути:
"Київ вчора, сьогодні і завтра";
"Чи потрібен я Україні таким, яким є сьогодні?";
"Українська держава: історія і сучасність".

Патріотичне виховання продовжується і в повсякденній роботі. Коледж має власну символіку — герб і прапор. Це виховує у молоді почуття гордості за свою альма-матір.

В колективі ведеться серйозна робота по формуванню високої мовної культури, оволодінню українською мовою. Наказом директора створена робоча група з питань впровадження ст. 10 Конституції в життя. Викладання ведеться українською мовою, загальні заходи в коледжі проводяться тільки рідною мовою, бібліотека комплектується підручниками українською мовою. Проводяться вечори, літературні читання, конкурси: "Мова народу — це його дух, і дух народу — це його мова", "Без мови нашої, юначе, й народу нашого нема" та інші, які підкреслюють, що патріотизм є однією з найпотужніших сил кожної людини, суспільства в цілому. Проводяться декади української мови, присвячені Дню рідної мови, Шевченківські дні, конкурси читців, стінних газет. Студенти відвідують музеї, відбуваються зустрічі з письменниками та поетами.

Правова освіта є важливим аспектом виховання громадянина. Саме недостатня правова освіченість і культура є одним з чинників збільшення кількості злочинів і правопорушень, скоєних молоддю. Це розуміють викладачі коледжу, і тому правове виховання і профілактика правопорушень є важливим напрямом роботи колективу. В системі превентивного виховання профілактична та правоосвітня робота є рівнозначними.

Виховуючи у студентів трудові навички, позитивне ставлення до праці як єдиного засобу забезпечення гідного існування і морального задоволення, викладачі залучають студентів до суспільно корисної праці у різних її формах: упорядкування прилеглої території, виготовлення обладнання, чергування по коледжу тощо. Проводяться лекції та бесіди, починаючи з першого місяця навчання: "Моя професія", "Твоє робоче місце", "Що зробив ти для коледжу?"; любов до обраної майбутньої спеціальності пробуджують екскурсії на відповідні підприємства та виставки.

Важливою ділянкою роботи педагогів коледжу є формування творчої працелюбної особистості, умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю, на основі сучасних знань про ринкову економіку, може самостійно віднайти застосування власних здібностей у системі виробництва, науки, освіти.

Формуванню правової культури сприяють проведення таких бесід:
"Проступок і злочин";
"Про шкоду куріння і алкоголізму";
"Наркоманія сьогодні";
диспутів:
"Лист В. Сухомлинського дівчині, котра курить";
"Дружба і кохання — почуття різні";
вечорів питань і відповідей:
"Закон України про сім'ю і шлюб";
"Права і обов'язки молодого спеціаліста".

З метою запобігання скоєння злочинів і правопорушень класними керівниками та завідуючими відділеннями чітко контролюються відвідування студентами навчальних занять і з'ясовуються причини їх пропусків, вчасно до відома батьків доводяться випадки про порушення студентами поведінки. Особлива увага звертається на студентів, позбавлених батьківської опіки, забезпечення надання їм соціальної допомога відповідно до чинного законодавства. В коледжі створений фонд соціальної допомоги для студентів. Треба відмітити, що бесіди, лекції на правову тематику, які проводяться, підкріплені активною діяльністю студентів по укріпленню закону і правопорядку (чергування в холах, їдальні коледжу, при проведенні загальноколеджійних свят). Вся ця робота впроваджує систему профілактики правопорушень, що склалася в коледжі і як результат — немає студентів, що стоять на обліку в МВС.

Велику допомогу надають педагогічному колективу правоохоронні органи, з якими періодично проводяться зустрічі, на яких студенти мають можливість отримати відповіді на питання, що їх цікавлять.

Відомо, що цілісний процес виховання передбачає художньо-естетичну освіченість і вихованість особистості. Виховуючи у студентської молоді естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці та на найкращих надбаннях цивілізації, педколектив прагне виробити у студентів естетичну активність, бажання вносити прекрасне у життя, примножувати культурно-мистецькі надбання народу.

Для цього використовуються різні форми роботи. Це такі, як читацькі конференції, екскурсії в музеї, театри з послідуючим обговоренням, походи по рідному місту, поїздки в інші міста, які є невід'ємною частиною історії нашого краю, відпочинки в парках міста. Студенти беруть участь в літературних вечорах, конференціях, котрі проводяться в коледжі працівниками бібліотеки та викладачами української літератури. Наприклад: "Осінні варіації", "Вечір романсу", "Київ: вулиці і люди", "Циганська пісня" тощо.

Протягом року керівниками гуртків художньої самодіяльності проводиться багато загальноколеджійних свят:

 • Свято першого дзвоника (посвята у студенти);
 • Вечір до Дня працівників освіти;
 • Осінній бал знайомств (знайомство з творчими можливостями студентів нового набору);
 • Концерт до Міжнародного дня студентів;
 • Декада Новорічних та Різдвяних свят:
 • Феєрія для студентів коледжу;
 • Конкурс вітальних плакатів та газет;
 • Конкурс маскарадних костюмів;
 • Ранок для дітей співробітників та викладачів (силами студентів);
 • Колядки та щедрівки в коледжі;
 • Вечір відпочинку для викладачів.
 • Вечір відпочинку для студентів до Дня Святого Валентина;
 • Концерт до свята 8 Березня; Конкурс "Міс коледжу";
 • Конкурс "Студент року";
 • Гуморина на 1 квітня;
 • Музична композиція до 9 травня "Величне слово — Перемога";
 • Вручення дипломів — концерт.

Окрім цього, студенти-випускники проводять свята "Останнього дзвоника" — їх п'ять.

Учасники художньої самодіяльності беруть активну участь у всіх районних та міських конкурсах і завжди є переможцями. Студенти коледжу неодноразово були лауреатами міжнародного конкурсу студентської пісні "Київський гаудеамус". В коледжі створений хор, який щорічно посідає призове місце серед студентських хорових колективів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Студенти мають можливість займатися в гуртках організованих в НАУ, а також бути залученими до свят, що відбуваються в Центрі культури та мистецтв університету.

Метою напрямку "Формування здорового способу життя" є забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров'я, формування фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі.

ПЕК НАУ має гарні традиції — проводити двічі на рік великі спортивні свята "Дні здоров'я". В коледжі функціонують щоденні спортивні секції з ігрових видів спорту, студенти мають можливість займатися в секціях, які працюють при університеті, брати участь у спартакіадах НАУ. Збірні команди коледжу постійно беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів на першість району, Києва, України. Поряд із студентами НАУ студенти коледжу брали участь в благодійній акції "Пробіг заради життя", що проходила за ініціативи Представництва ООН в Україні.

Колектив коледжу пишається багаторічними спортивними досягненнями. Наші студенти майстри спорту України, були чемпіонами Світу, Європи, Олімпійських ігор з волейболу, баскетболу, легкої атлетики, плавання.

У скарбниці перемог наших спортсменів призові місця збірної команди з волейболу, легкої атлетики, шахів у змаганнях серед студентів вищих навчальних закладів 1-11 рівнів акредитації України.

Надзвичайно вагомою ділянкою роботи є екологічне виховання студентів ПЕК НАУ.

Студенти коледжу вже з першого курсу прилучаються до визнання себе частиною природи, відчувають почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну і загальнолюдську цінність. В курсі вивчення предмету "Екологія", а також заходах, що проводяться до Дня землі, до Дня пам'яті Чорнобильської катастрофи, виставках газет, екскурсіях у студентів розвивається творча активність щодо охорони та перетворення оточуючого середовища, виховується любов до рідної природи.

Бесіди:
- "Моя земля — земля моїх батьків";
- "Молодь за врятування землі" (участь у Всеукраїнській природоохоронній акції) тощо.

Поряд з іншими напрямками виховної роботи ведеться не менш значима робота з батьками.

В роботі з батьками студентів ставляться питання ознайомлення з умовами сімейного виховання, розуміння пріоритету виховання дітей у сім'ї та гуманних взаємин між членами кожної родини, створення сприятливої трудової атмосфери в сімї, культури поведінки, а також залучення до традицій родинно-побутової культури українців.

В коледжі регулярно проводяться батьківські збори, лекції, які перетворюються часто у вечори питань і відповідей.

Слід підкреслити, що головним організатором виховної роботи в групі, першим вихователем, консультантом, наставником є класний керівник, який спрямовує навчально-виховний процес, співпрацює зі студентами та їх батьками, викладачами, керівниками секцій, гуртків, молодіжними громадськими організаціями, організовує і проводить позаурочну та культурно -масову роботу.

Організаційно-виховна робота з студентами класних керівників груп включає такі форми:

 • Проведення зборів. Актуальність їх тематики.
 • Індивідуальна робота зі студентами і її ефективність та результативність.
 • Роль студентського колективу в підготовці колективних творчих справ. Допомога в їх проведенні.
 • Допомога студентам в проведенні диспутів, тематичних вечорів тощо.
 • Допомога студентам в фізично-оздоровчій роботі.
 • Дослідницька діяльність студентів, організація екскурсій, туристичних походів.
 • Керівництво гуртками, студіями, клубом, творчими об'єднаннями студентської молоді.
 • Ведення навчально-виховної документації.

Велику організаційно-виховну позааудиторну роботу ведуть предметні комісії.

Значним явищем є проведені предметні тижні, що стали традиційними в коледжі. Надзвичайно цікавими є заходи, проведені комісією іноземних мов, економічних дисциплін, соціально-гуманітарних дисциплін. Це конкурси газет, КВК, аукціони.

Надзвичайно ефективно працюють предметні гуртки: "Гурток мовознавця" (Трегубова Г. М.), "Юний Піфагор" (Тузлова Л. В.), які ведуть викладачі-ентузіасти. На цих заняттях читаються лекції, проводяться диспути, обговорюються проблеми економічної галузі в Україні.

Складовою частиною виховної роботи в коледжі є студентське самоврядування, яке є однією із важливих умов залучення студентів до громадської діяльності.

В коледжі створена Студентська рада, робота в якій виховує в молоді ініціативність, активність, самостійність, самокритичність, відповідальність, організаторські здібності. Плідно працює гурток "Дебати", який веде один із членів Студентської ради.

Профспілковий комітет коледжу є зачинателем багатьох справ. Це участь у волонтерському русі: "Молодь — дітям Києва", "Діди Морози", походи: "Козацькими шляхами". Профспілки ПЕК, отримуючи підтримку профспілок НАУ, мають більший спектр діяльності. Профком приділяє велику увагу оздоровленню студентів. Є можливість отримати путівки для літнього відпочинку, санаторно-курортного лікування.

Самоврядування в коледжі є для студентів справжньою школою демократії, школою громадянського становлення молоді.

Таким чином, педагогічний колектив впевнений в тому, що виховання студентської молоді в коледжі організоване правильно і насправді формує повноцінну цілісну особистість, індивідуальність і громадянськість.