Наукові гуртки

Діяльність студентських наукових гуртків у 2021-2022 н.р.

 

Назва гуртка

Мета гуртка

Керівники гуртка

Періодич-ність засідань

1

Науковий вимір

Створення сприятливих умов для підготовки студентської молоді до самостійної творчої, навчальної та наукової роботи, підтримка та сприяння розвитку її наукових інтересів.

Литовченко І.В.

1 раз на місяць

2

Наукові аспекти графічного дизайну

Сприяння формуванню у студентів комплексного підходу до вирішення задач дизайн-проектування на основі наукового підходу.

Родіонов П.Ю.

1 раз на місяць

3

Типографіка у графічному дизайні

Набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок у сфері типографіки. 

Родіонова О.В.

1 раз на місяць

4

Creativ

Малювання, створення цифрових артів, обмін досвідом та ідеями. 

Григор'єва Д.С.

1 раз на місяць

5

Лідер

Розвиток компетентності студентів з питань управління (менеджменту) діяльності організації.

Анненков В.П.

2 рази на семестр

6

Фінансист

Забезпечення умов для поглиблення фінансової грамотності студентів з метою їх професійного розвитку як майбутніх фахівців, а також набуття досвіду дослідницької роботи.  

Олексієнко А.І.

1 раз на два місяці

7

Управління стартапами в Україні:

проблеми та перспективи

Заохочення молоді до творчої   самореалізації, розвиток підприємницької ініціативи та стимулювання ділової активності молоді.

Гаврутенко Л.А.

2 рази на місяць

8

Економічний простір

Вдосконалення та поглиблене вивчення економічних дисциплін, розвиток інтересу до наукових досліджень, засвоєння основ наукової роботи, формування економічного мислення у здобувачів освіти.

Ковальова Є.В.,

Кондрашева О.М.

1 раз на місяць

9

Актуальні питання  розвитку банківської сфери

Створення сприятливих умов для підготовки студентської молоді до самостійної творчої, навчальної та наукової роботи з питань банківської справи.

Іщак О.В.

2 рази на місяць

10

Шевченкіана

Створення сприятливих умов для підготовки студентів до творчих конкурсів та участі у письмових олімпіадах. Ознайомлення з позапрограмовою творчістю Тараса Шевченка.

Шевченко В.О.

1 раз на місяць

11

The Globe

Розширення знань про загальну та академічну культуру англомовних країн, формування культури спілкування у науковому середовищі в умовах глобального комунікативного простору та на побутовому рівні.

Михайленко О.А.,

Тарасюк К.І.

1 раз на місяць

12

Застосування методів діагностики і ремонту сучасної теле-, радіо-, комп'ютерної техніки. Конструювання сучасних виробів на базі МП

Створення сприятливих умов для підготовки студентської молоді до самостійної творчої, навчальної та наукової роботи під час практичних занять.

Степаненко В.С.

Протягом семестру після навчальних занять згідно розкладу

13

Методики ремонту, конструюван-ня сучасних виробів на базі МП

Набуття поглиблених знань з питань архітектури, принципів роботи мікропроцесорних систем, вдосконалення, створення пристроїв МПС.   

Степаненко В.С.

Протягом семестру після навчальних занять згідно розкладу

14

Електронік

Забезпечити ефективне вивчення курсу робототехніки та практичне      застосування студентами знань цього курсу для розробки і впровадження інновацій у вивченні спеціальних дисциплін та подальшому житті.

Михайлова О. І.

Двічі на місяць

15

Проблеми та

перспективи

історичного

розвитку

Навчити студентів застосовувати знання з історії та філософії історії для аналізу проблем та оцінки перспектив розвитку

України і світу.

Білановський О.М.

1 раз на місяць

16

Правознавець

Ознайомлення студентів з найважливішими аспектами державно-правового розвитку українського народу від найдавніших часів до сьогодення.

Лінькова С.П.

1 раз на місяць

17

Київ театральний

Залучення студентів до культурних надбань сучасного театрального мистецтва України.

Полубейник Н.І.

1 раз на місяць

18

Мій науковий дебют

Сприяти формуванню у студентів національно-культурної ідентичності, патріотичного світогляду, активної соціальної та громадянської позиції; залучення до історичних досліджень.

Сахно А.К.

1 раз на місяць

 

За додатковою інформацією звертайтеся до керівників гуртків.