Відділення №4 Маркетингу, журналістики та туризму

Гоменюк Віта Анатоліївна

Секретар відділення

Макуха Анастасія Артемівна

Місце знаходження: ІV корпус, 5 поверх

Графік роботи:

Понеділок-четвер: 8:15-17:15

П’ятниця: 8:15-16:00

Обідня перерва: 12:30-13:15

Телефон: (044) 583-37-69

Вирішення питань зі здобувачами освіти та їх батьками індивідуального характеру відбувається по завершенню пар з 15-00.

Основне завдання роботи відділення, як структурного підрозділу Коледжу забезпечити реалізацію прав здобувачів фахової передвищої освіти на отримання якісної освіти шляхом формування індивідуальної освітньої траєкторії у поєднанні із вимогами ринку праці до сучасних фахівців.

Освітній процес на відділенні забезпечений висококваліфікованими педагогічними та науково-педагогічними працівниками з урахуванням їх освітньої чи професійної кваліфікації та досвідом практичної роботи за відповідним фахом. Серед викладачів, які працюють на відділенні є викладачі з  науковим ступенем кандидата наук, вищою кваліфікаційною категорією та практичним досвідом роботи за фахом.
Станом на 1 вересня 2023 року на відділенні навчається 292 студенти.
Здобувачі фахової передвищої освіти, які навчаються на відділенні  на денній формі навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів отримують академічні та соціальні стипендії у встановленому законодавством порядку.
Для успішної реалізації завдання відділення забезпечує здобувачів освіти необхідною інформаційною та технічною підтримкою, що реалізується відповідно «Стратегії розвитку ВСП КІУтЗ     НАУ” на період до 2030 року». Навчально-виховний процес здійснюється з використанням інструментів Google Workspace  із застосуванням інтерактивних технологій та ШІ.
Забезпечення аудиторій пристроями, обчислювальною та мультимедійною технікою становить 80%.
Освітньо-професійні програми спеціальностей відділення 075 Маркетинг, 061 Журналістика та 242 Туризм оновлені та врегульовані з роботодавцями. На освітньо-професійні програми кожної спеціальності отримані рецензії, які віддзеркалюють ступінь їх відповідності інтересам та потребам роботодавців.