ПРОЄКТИ ОСВ-ПРОФ. ПРОГРАМ 2024

Проєкт освітньо-професійної програми "Журналістика"

У зв’язку з проведенням щорічної процедури моніторингу  та перегляду освітньо-професійних програм Циклова комісія журналістики, діловодства та філології  працює над  внесенням змін до освітньо-професійної програми «Журналістика», спеціальність 061 «Журналістика», освітньо-професійний ступінь - фаховий молодший бакалавр.

Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 15.04.2024 року. 

Відповідальний за освітньо-професійну програму Шевченко Віта Олександрівна.

Корпоративна електронна адреса – vita.shevchenko@kitu.nau.edu.ua

Проєкт ОПП Журналістика 2024


Проєкт освітньо-професійної програми "Діловодство"

У звязку з проведенням щорічної процедури моніторингу  та перегляду освітньо-професійних програм Циклова комісія журналістики, діловодства та філології  працює над  внесенням змін до освітньо-професійної програми «Діловодство», спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», освітньо-професійний ступінь - фаховий молодший бакалавр.

Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 15.04.2024 року. 

Відповідальний за освітньо-професійну програму Шевченко Віта Олександрівна.

Корпоративна електронна адреса – vita.shevchenko@kitu.nau.edu.ua

Проєкт ОПП Діловодство 2024


Проєкт освітньо-професійної програми "Компютерна інженерія"

У зв’язку з проведенням щорічної процедури моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм циклова комісія Комп’ютерної інженерії та електронних комунікацій працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія», спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 15.04.24 року.

Відповідальна за розробку освітньо-професійної програми Красовська Євгенія Вікторівна.

Корпоративна електронна адреса відповідальної за розробку освітньо-професійної програми – jevghenija.krasovsjka@kitu.nau.edu.ua

Проєкт ОПП Комп'ютерна інженерія 2024


Проєкт освітньо-професійної програми "«Телекомунікації та радіотехніка»

У зв’язку з проведенням щорічної процедури моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм циклова комісія комп’ютерної інженерії та електронних комунікацій працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Телекомунікації та радіотехніка», спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 15.04.24 року.

Корпоративна електронна адреса голови циклової комісії комп’ютерної інженерії та електронних комунікацій Красовської Євгенії Вікторівни – jevghenija.krasovsjka@kitu.nau.edu.ua

Проєкт ОПП Телекомунікації та радіотехніка 2024


Проєкт освітньо-професійної програми "Інженерая програмного забезпечення"

У зв'язку з проведенням щорічної процедури моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм циклова комісія Кібербезпеки, інженерії програмного забезпечення та комп'ютерного дизайну працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми "Інженерія програмного забезпечення", спеціальності 121 Інженерії програмного забезпечення, освітньо-професійного ступеня - фаховий молодший бакалавр.

Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 15.04.2024 р.

Відповідальний за розробку ОПП Рябчук Наталія Анатоліївна.

e-mail: natalija.rjabchuk@kitu.nau.edu.ua

Проєкт ООП Інженерія програмного забезпечення 2024


Проєкт освітньо-професійної програми "Кібербезпека"

У зв'язку з проведенням щорічної процедури моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм циклова комісія Кібербезпеки, інженерії програмного забезпечення та комп'ютерного дизайну працює над внесенням змін до освітньо-професійної програм "Кібербезпека", спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації освітньо-професійного ступеня - фаховий молодший бакалавр.

Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 15.04.2024 р.

Відповідальний за розробку ОПП Рябчук Наталія Анатоліївна.

e-mail: natalija.rjabchuk@kitu.nau.edu.ua

Проєкт ООП Кібербезпека 2024


Проєкт освітньо-професійної програми «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті»

У зв'язку з проведенням щорічної процедури моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм циклова комісія транспортних технологій працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті», спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 15.04.2023 року. Відповідальний за розробку освітньо-професійної програми – Козупиця Сергій Іванович.

Корпоративна електронна адреса – voronkov.oleksii@kitz.nau.edu.ua

Проєкт ОПП Організація перевезень 2024


Проєкт освітньо-професійної програми «Підприємництво та торгівля»

У зв’язку з проведенням щорічної процедури моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм циклова комісія економіки та підприємництва працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Підприємництво та торгівля» спеціальності 076 Підприємництво та торгівля, освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Відповідальний за розробку освітньо-професійної програми Олексієнко Андрій Іванович.

Корпоративна електронна пошта відповідального – andrij.oleksijenko@kitu.nau.edu.ua

Проєкт ОПП Підприємництво та торгівля 2024


Проєкт освітньо-професійної програми "Маркетинг"

У зв’язку з проведенням щорічної процедури моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм циклова комісія економіки та підприємництва працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми  «Маркетинг», спеціальності 075 Маркетинг, освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Відповідальний за розробку освітньо-професійної програми Олексієнко Андрій Іванович.

Корпоративна електронна пошта відповідального – andrij.oleksijenko@kitu.nau.edu.ua

Проєкт ОПП Маркетинг 2024


Проєкт освітньо-професійної програми "Туризм"

У зв’язку з проведенням щорічної процедури моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм циклова комісія туризму, геодезії та землеустрою  працює над внесенням змін до освітньо-професійної  програми  «Туризм» спеціальності 242 «Туризм і рекреація», освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Чекаємо на ваші пропозиції  та рекомендації до 15.04.2024 р.

Відповідальний за розробку освітньо-професійної програми  Куделя Людмила Анатоліївна.

Корпоративна пошта – liudmyla.kudelia@kitu.nau.edu.ua

Проєкт ОПП Туризм 2024


Проєкт освітньо-професійної програми "Право"

У зв’язку з проведенням щорічної процедури моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм циклова комісія суспільно-юридичних дисциплін працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Право», спеціальності 081 «Право», освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 15.04.2024 року.

Відповідальний за розробку освітньо-професійної програми Титок Ірина Вікторівна.

Корпоративна електронна адреса – i.kuznetsova@kitu.nau.edu.ua

Проєкт ОПП Право 2024


Проєкт освітньо-професійної програми "Фінанси і кредит"

У зв’язку з проведенням щорічної процедури моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм циклова комісія фінансів та менеджменту працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 15.04.2024р.

Відповідальна з розробку ОПП Ямкова Тетяна Андріївна.

Корпоративна електронна пошта відповідальної – yamkova.tetiana@kitz.nau.edu.ua

Проєкт ОПП Фінанси і кредит 2024


Проєкт освітньо-професійної програми "Видавництво та поліграфія"

У зв’язку з проведенням щорічної процедури моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм циклова комісія кібербезпеки, інженерії програмного забезпечення та комп’ютерного дизайну працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Видавництво та поліграфія» спеціальності 186 Видавництво та поліграфія освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Відповідальний за розробку освітньо-професійної програми Григор'єва Дар'я Сергіївна.

Корпоративна електронна пошта відповідального – darjja.ghryghorjjeva@kitu.nau.edu.ua

Проєкт ОПП Видавництво та поліграфія 2024


Проєкт освітньо-професійної програми "Організація виробництва"

У зв’язку з проведенням щорічної процедури моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм циклова комісія фінансів та менеджменту працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Організація виробництва», спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 15.04.2024р.

Відповідальна з розробку ОПП Брезіцька Олена Вікторівна.

Корпоративна електронна пошта відповідальної – brezitska.olena@kitz.nau.edu.ua

Проєкт ОПП Організація виробництва 2024


Проєкт освітньо-професійної програми "Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання"

У зв’язку з проведенням щорічної процедури моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм циклова комісія туризму, геодезії та землеустрою працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми  «Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій, освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Чекаємо на ваші пропозиції  та рекомендації до 15.04.2024 р.

Відповідальний за розробку освітньо-професійної програми  Незгода Людмила Іванівна.  

Корпоративна пошта – nezghoda.liudmyla@kitz.nau.edu.ua

Проєкт ОПП Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання 2024


Проєкт освітньо-професійної програми "Землевпорядкування"

У зв’язку з проведенням щорічної процедури моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм циклова комісія туризму, геодезії та землеустрою працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Землевпорядкування» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 15.04.2024 р.

Відповідальний за розробку освітньо-професійної програми Шевченко Олександр Іванович.

Корпоративна пошта – shevchenko.oleksandr@kitz.nau.edu.ua

Проєкт ОПП Землевпорядкування 2024