Про коледж

 

ПРО КОЛЕДЖ

Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету було засновано як Київський вечірній радіотехнічний технікум у 1962 році з метою підготовки кваліфікованих працівників для підприємств та установ. Пізніше навчальний заклад мав назви: Київський технікум засобів зв’язку, Київський технікум радіоелектронного приладобудування, Київський технікум-коледж радіоелектронного приладобудування, Київський промислово-економічний коледж, ВСП Фаховий коледж інженерії та управління.

У 2000 році Київський промислово-економічний коледж увійшов до складу Київського міжнародного університету цивільної авіації як його структурний підрозділ і отримав назву Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету, згодом – Коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету.

У 2022 році коледж перейменовано на Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету.

Сьогодні Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету підпорядкований Міністерству освіти і науки України, є державним закладом фахової передвищої освіти і здійснює свою діяльність на підставі ліцензії МОНУ, яка забезпечує право на надання освітніх послуг, пов'язаних із здобуттям вищої освіти ступеня бакалавра та фахової передвищої освіти ступеня фахового молодшого бакалавра.

За час свого існування коледж став одним із провідних навчальних закладів України, що одним із перших розпочав підготовку бакалаврів , в цілому випустив для різних галузей економіки України більше 30 тисяч фахівців, рівень підготовки яких високо оцінюють роботодавці як в Україні, так і далеко за її межами.

КІУтЗ НАУ здійснює підготовку:     

                   фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:

·                   061 Журналістика;

·                   072 Фінанси, банківська справа та страхування;

·                   075 Маркетинг;

·                   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

·                   081 Право;

·                   121 Інженерія програмного забезпечення;

·                   123 Комп’ютерна інженерія;

·                   125 Кібербезпека;

·                   172 Телекомунікації та радіотехніка;

·                   186 Видавництво та поліграфія;

·                    242 Туризм;

     бакалаврів за спеціальностями:

·                   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

                    123 Комп’ютерна інженерія.

·                   

Із часу свого заснування в коледжі завжди пріоритетними були інтереси його студентів, велику увагу приділено навчальному процесу, науковій та виховній роботі. На сьогодні коледж продовжує гарні традиції підготовки висококваліфікованих фахівців, систематично підвищуючи рівень та якість викладання. У навчальному процесі активно використовуються сучасні інформаційні технології, зокрема сервіси Google Suite for Education, завдяки яким кожен студент має персональний корпоративний акаунт, що надає доступ до навчальних матеріалів, уможливлює дистанційне опанування загальноосвітніх і фахових дисциплін та забезпечує спілкування з викладачами за межами навчального закладу.

Систематично удосконалюється матеріально-технічна база. Мультимедійні аудиторії та сучасні комп’ютерні класи обладнані всім необхідним для навчання студентів сучасних технологій.

Студенти коледжу беруть активну участь в інформаційно-просвітницьких, наукових, культурно-масових, спортивних та інших заходах, що дає можливість кожному розвивати та вдосконалювати свої здібності й таланти, а також знайти нових друзів та однодумців.

Особлива увага приділяється спортивній підготовці та формуванню здорового способу життя студентської молоді: коледж має власний стадіон, спортивну та тренажерну зали, функціонують спортивні секції, студенти долучаються до участі у змаганнях, посідають призові місця.

Для студентів, які бажають займатися науковою роботою, працюють наукові гуртки, де під керівництвом викладачів, що мають учені ступені та наукові звання, вони публікують статті у наукових виданнях, набувають досвіду фахової комунікації, беручи разом із викладачами активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах тощо.

Після закінчення коледжу студенти можуть продовжити навчання на відповідних спеціальностях у стінах коледжу, в Національному авіаційному університеті або інших провідних закладах освіти України для здобуття освітнього ступеня «бакалавр», вступаючи на 2-ий чи 3-ій курси.

Випускники коледжу працюють у державних установах, IT-компаніях, сервісних центрах, банківській сфері, в аудиторських та страхових компаніях, на провідних поліграфічних підприємствах та у видавництвах, інтернет-виданнях, у туристичній галузі.

 

Якщо Ви бажаєте здобути якісну освіту та бути затребуваним фахівцем на сучасному ринку праці, запрошуємо вас вступати до КІУтЗ НАУ і будувати своє майбутнє разом з нами!