Відділення фінансів

Завідувач відділення
Селезень Ганна Василівна

Підготовка фахівців зі спеціальності 5. 03050702 “Комерційна діяльність” та 5.03050901 бухгалтерський облік

форма навчання - денна

освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

кваліфікація фахівця - молодший спеціаліст з комерційної діяльності або з бухгалтерського обліку

напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Нормативний термін підготовки молодших спеціалістів складає:

- на базі базової середньої освіти – 3 роки

- на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки.

 

Здобувши професійні знання, студенти  знають та вміють:

- налагоджувати контакти із спеціалізованими маркетинговими (консалтинговими) фірмами, постачальниками та посередниками;

- проводити аналіз економічних та фінансових показників, виявляти фактори впливу і розробляти заходи з підвищення ефективності фінансово – господарської діяльності підприємства та його підрозділів;

- досягати  цілей управління комерційною діяльністю, приймати та реалізовувати управлінські рішення;

- засновувати власну справу з надання комерційних послуг;

-  готувати, розробляти і укладати угоди, договори, контракти із закупівлі і продажу товарів (в тому числі зовнішньо - економічних);

- здійснювати оперативний контроль за якістю продукції, контроль за станом розрахунків з постачальниками (виконавцями) і споживачами (замовниками).

 

         Підготовка фахівців зі спеціальності 5. 03050901 “Бухгалтерський облік”

-         форма навчання - денна

-         освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

-         кваліфікація фахівця - молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку

-         напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

-         галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Нормативний термін підготовки молодших спеціалістів складає:

-         на базі базової середньої освіти – 3 роки

-         на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки.

 

Здобувши професійні знання, студенти  знають та вміють:

- порядок формування облікової політики на підприємстві;

- порядок ведення бухгалтерського обліку на різних підприємствах згідно з стандартами бухгалтерського обліку;

-відображати господарські операції на рахунок бухгалтерського обліку.

Для єфективної підготовки фахівців на відділенні впроваджуються передові інноваційні технології навчання.

 

Підготовка фахівців за спеціальністю 5.03050401 “Економіка підприємства”

-         форма навчання – заочна

-         освітній рівень – неповна вища освіта

-         освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

-         кваліфікація фахівця – молодший спеціаліст з економіки  підприємства

-         галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Нормативний термін підготовки молодших спеціалістів складає:

-         на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки

На заочну форму навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» мають право вступати фахівці молодші спеціалісти, отримавши диплом зі спеціальностей: «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік» та «Комерційна діяльність».

Випускники відділення мають змогу продовжувати  навчання за скороченим терміном підготовки  на бакалавраті  коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом: «Економіка підприємства». А також продовжувати навчання на відповідних кафедрах Національного авіаційного університету, ДНВЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана та в інших ВНЗ України.  

Підготовка фахівців за напрямом 6. 030504 “Економіка підприємства”

-         форма навчання – заочна

-         освітній рівень – базова вища освіта

-         освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

-         кваліфікація фахівця – бакалавр з економіки та підприємництва

-         галузь знань 0305 «Економіка і підприємництв

Нормативний термін підготовки молодших спеціалістів складає:

-              на базі молодшого спеціаліста – 3,6 роки

Комплекс професійних знань, умінь та навичок студенти-заочники

отримують аналогічні зі студентами бакалаврами денної форми навчання.

 Викладацький склад відділення – команда висококваліфікованих ви фахівців, майстрів своєї справи, серед яких: два кандидати економічних наук,  три кандидати педагогічних наук, викладачі методисти.