Відділення загальноосвітньої підготовки (№1)

Завідувач відділення
Микитенко Тетяна Миколаївна

На відділенні навчаються студенти 1 курсу освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр" 

t.mykytenko@kitu.nau.edu.ua